هاست لینوکس ایران

پلان ۱

فضای وب ۵۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود

پلان ۲

فضای وب ۱۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود

پلان ۳

فضای وب ۲۵۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود

پلان ۴

فضای وب ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود

پلان ۵

فضای وب ۱۰۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود

پلان ۶

فضای وب ۲۰۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود

پلان ۷

فضای وب ۵۰۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود