ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

pricing.browseExtByCategory

دامنه
pricing.register
pricing.transfer
pricing.renewal
.ir
8,000 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
.com
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.org
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.net
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.info
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains